Kikki

Klicka här för att redigera underrubrik"Kikki Hovlands arbeider blir ofte karakterisert som surrealistiske da de vender seg mot det indre landskapet i betrakteren."

"Maleriene hennes retter fokus mot individets både indre og ytre verden, og skildrer på denne måten intensiteten i tilværelsen."

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.